AmaltheaLatus pro rodinuNadace SiriusCentrum podpory

Kontakt dětí v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou

Nastavení kontaktu dětí v NRP s jejich příbuznými je jedno z klíčových témat náhradní rodinné péče. Formulář pro vyhodnocení rizik kontaktu zachycuje 69 rizikových situací - na straně rodiče, dítěte a pečující osoby, které mohou při kontaktu nastávat. Vyplněním formuláře získáte kompletní přehled existujících rizik u právě probíhajícího kontaktu, formulář Vás povede k nastavení frekvence a formy kontaktu dítěte s rodičem/příbuznými. V Manuálu Kontakt dětí v NRP s biologickou rodinou pak najdete kromě informací, jak Formulář správně využívat, také doporučení pro praxi.

Tento projekt realizovaný organizací Amalthea z.s. ve spolupráci s Latus pro rodinu o.p.s., je financovaný Centrem podpory o.p.s. Nadace Sirius.

Semináře

Semináře na téma Kontakt dětí v náhradní rodinné péči s rodiči – představení Formuláře na vyhodnocení rizik kontaktu, jsou určeny pro pracovníky OSPOD a doprovázejících organizací, eventuálně i SAS služeb. Předpokládaný počet účastníků je 40-50, rozsah semináře 4 hodiny a účast je zdarma, resp. je hrazena z rozpočtu projektu.

Pozvánky na jednotlivé semináře najdete pod odkazy níže.