AmaltheaLatus pro rodinuNadace SiriusCentrum podpory

Kontakt dětí v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou

Nastavení kontaktu dětí v NRP s jejich příbuznými je jedno z klíčových témat náhradní rodinné péče. Formulář pro vyhodnocení rizik kontaktu zachycuje 69 rizikových situací - na straně rodiče, dítěte a pečující osoby, které mohou při kontaktu nastávat. Vyplněním formuláře získáte kompletní přehled existujících rizik u právě probíhajícího kontaktu, formulář Vás povede k nastavení frekvence a formy kontaktu dítěte s rodičem/příbuznými. V Manuálu Kontakt dětí v NRP s biologickou rodinou pak najdete kromě informací, jak Formulář správně využívat, také doporučení pro praxi.

Kromě Formuláře a Manuálu jsme pro Vás také připravili bezplatné on-line vzdělávání a odbornou konferenci. Více informací se dozvíte níže.

Nově v rámci projektu vyšla publikace Příběhy z praxe - Kontakt dětí v NRP s biologickou rodinou. Cílem publikace je ukázat v příbězích konkrétní postupy při nastavování kontaktu dítěte v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou. Příběhy zachycují, jak je možné o kontaktu přemýšlet a jak metodicky správně postupovat.

Tento projekt realizovaný organizací Amalthea z.s. ve spolupráci s Latus pro rodinu o.p.s., je financovaný Centrem podpory o.p.s. Nadace Sirius.

Semináře

Kontakt dětí v NRP s biologickou rodinou

Od ledna 2019 do března 2020 bylo zrealizováno 14 seminářů ve všech krajských městech ČR, během kterých bylo s Formulářem a Manuálem seznámeno celkem 565 pracovníků OSPOD, doprovázejících organizací a SAS služeb.

Prezentaci ze seminářů najdete pod odkazem níže.

Na základě pozitivní zpětné vazby ze seminářů, jsme pro Vás také připravili bezplatný on-line vzdělávací kurz, který vychází z již realizovaných seminářů a formou 4 výukových videí Vás provede problematikou kontaktu.

Kurz je přístupný pod odkazem níže.
Metodická podpora pracovníků pro kontakt dětí v NRP s biologickou rodinou

V období 3/2023 – 2/2024 realizujeme projekt „Metodická podpora pracovníků pro kontakt dětí v NRP s biologickou rodinou“, jímž se snažíme udržet téma kontaktu v plné pozornosti pracovníků SPOD. Jedná se o čtyři on-line semináře pro odbornou veřejnost na konkrétní témata kontaktu. Projekt realizuje Amalthea z.s. a je financovaný Nadací Sirius. Záznamy naleznete v odkazu níže
Odborná konference

Dne 26. 1. 2021 proběhla odborná konference na téma Kontakt a identita dítěte v náhradní rodinné péči. Konference byla určena pracovníkům OSPOD, doprovázejících organizací, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, soudcům a dalším odborníkům, kteří se při své práci zabývají problematikou kontaktu dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči s jejich biologickými rodiči. Záznam jednotlivých přednášek z konference najdete pod odkazem níže.

PhDr. Petra Winnette
Ztráta biologické rodiny, vyřešení traumatické minulosti
PhDr. Roman Miletín
Identita dítěte z pohledu psychologického, sdílení zkušeností z praxe soudního
Mgr. Radek Šoustal
Pohled MPSV na identitu a kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou
Mgr. Monika Semerádová
Zkušenosti z pilotáže projektu bezpečný kontakt dítěte v NRP s biologickou